Naša izdanja


RAZVOJ MOBILNIH APLIKACIJA U KOTLIN PROGRAMSKOM JEZIKU (pdf link)

Vensada Okanović, Irfan Prazina, Šeila Bećirović Ramić, Jasmina Čeligija

Prvo elektronsko izdanje, Sarajevo, 2023.

ISBN 978-9958-553-67-7

CIP zapis dostupan u COBISS sistemu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH pod ID brojem 56974598

HRESTOMATIJA “SOCIOLOGIJA RODA II – SESTRE OSNIVAČICE U SOCIOLOGIJI” (pdf link)

RADOVI SA PRVOG PRERECORDED STUDENTSKOG SIMPOZIJA OD 2.2.2021.GODINE, TEMA: SOCIOLOGIJA RODA II: SESTRE OSNIVAČICE U SOCIOLOGIJI

Prvo elektronsko izdanje, Sarajevo, 2024.

ISBN 978-9958-

CIP zapis dostupan u COBISS sistemu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH pod ID brojem

Javite nam se!


“Training & Design & Publishing” Preduzeće za izdavačku djelatnost i promet d.o.o. Sarajevo
Adresa: Nedima Filipovića 6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina;

Telefon: