“Training & Design & Publishing” d.o.o.

 

IT konsultacije

Projektujemo, održavamo i prodajemo rješenja iz svih oblasti IT-a s posebnim osvrtom na izdavačku djelatnost i štampu. Kao Microsoft Partner pružamo usluge konslatinga i prodajemo Microsoft proizvode.

DTP

Priprema za štampu (knjige, monografije). Specijalizovani smo za projekte koji traže sveobuhvatan pristup (baze podataka, posebni fontovi, fotografije).

 

Štampa

Digitalna štampa malih tiraža, sve vrste offset štampe.