“Training & Design & Publishing” d.o.o.

 

Kontakt

Preduzeće za izdavačku djelatnost i promet
d.o.o. Sarajevo
Adresa: Nedima Filipovića 6, 71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina;
Žiro račun: 194 001 67452001 14
kod ProCredit bank Sarajevo
Kantonalni sud UF/I-490/00
ID broj: 4200014370009
PDV: 200014370009
por: 01703002

Telefoni

Tel.: +387 33 663 661

Mob.: ++ 387 (0)61 156822

 

E-mail

Direktor: Narcis Pozderac (cico@tdp.ba)