“Training & Design & Publishing” d.o.o.

 

Usluge

IT konsulting, projektovanje informacionih sistema, usluge marketinga, priprema za štampu, izdavaštvo, digitalna štampa.

Gutenberg Više...

Klijenti

Akademija nauka i umjetnosti BiH, Bosanskohercegovački komitet CIGRE, Međunarodni forum Bosnae, Hoffmann La Roche Ltd. Basel, Predstavništvo Sarajevo, Bosansko-hercegovačko udruženje za telekomunikacije, Agencija za statistiku BiH, Naklada Zoro, Međunarodni centar za mir, Izdavačko preduzeće Sejtarija, Bošnjačka zajednica kulture ”Preporod”,
Krka d.d., predstavništvo Sarajevo, Mareco Index Bosnia (MIB), GIZ Sarajevo, Umjetnička galerija BiH, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,...

KORISTITE LICENCIRANE KOMPJUTERSKE PROGRAME!

Za sva pitanja u vezi licenci za Microsoft proizvode slobodno nam se obratite. Dodatne informacije o kampanji na www.licenciranje.ba

Koristite licencirane kompjuterske programe!